یا سید الحسین
 
   1.امام صادق (ع)محنت اهل بیت در کربلا را بی بدیل می دانند اما با سه تعبیر مصائب فاطمیه راسخت تر از عاشورا معرفی می کنند وباتعلیلی دقیق پرده از حقایق بسیار بر میدارند:
وهیچ روزی مانند محنت ما در کربلا نیست اگر چهروز سقیفه وآتشبه پا کردنبر در خانه امیر مومنین و حسن وحسین وفاطمه وزینب وام کلثوم و فضه وکشتن محسن (ع) با لگد بالاتر وسختر وتلخ تر است چرا که اصلروز عذاب و سختی آن روز است

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: عکس  لینک ثابت
[چهارشنبه 1395-12-11] [ 01:25:00 ب.ظ ]
1.امام صادق (ع)محنت اهل بیت در کربلا را بی بدیل می دانند اما با سه تعبیر مصائب فاطمیه راسخت تر از عاشورا معرفی می کنند وباتعلیلی دقیق پرده از حقایق بسیار بر میدارند:
وهیچ روزی مانند محنت ما در کربلا نیست اگر چهروز سقیفه وآتشبه پا کردنبر در خانه امیر مومنین و حسن وحسین وفاطمه وزینب وام کلثوم و فضه وکشتن محسن (ع) با لگد بالاتر وسختر وتلخ تر است چرا که اصلروز عذاب و سختی آن روز است

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: عکس  لینک ثابت
 [ 01:24:00 ب.ظ ]


...


اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: عکس  لینک ثابت
[دوشنبه 1395-11-25] [ 12:36:00 ب.ظ ]


...


موضوعات: عکس  لینک ثابت
 [ 12:35:00 ب.ظ ]
بر انگیخته شدن ورستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک اینده بشر است زمانی که معصومان علیهم السلام همواره بدان می اندیشندو گاه از خوف ان بیهوش می شدند فاطمه (ُس) نیز چنین بود وبشتر بدین زمان می اندیشیدند فکر زنده شدن وعریان بودن انسانها در قیامت وعرضه شدنبه محضر عدل الهی و…او را در اندوه فرو می برد امیر مو نان علی (ع) می فرمایند:روزی پیامبر خدا بر فاطمه(س) وارد شد واو را اندوه ناک یافت.دخترم چرا اندوهگینی؟

فاطمه پاسخ داد پدر جان یاد قیامتوبرهنه شدن محشور شدن مردم در ان روز رنجم می دهد.

پیامبر فرمود:اری دخترم ان روز روز بزرگی است.اما جبرئیل از سوی خداوند برایم خبر اوردمن اولین کسی هستم که برانگیخته می شوم.و سپس ابراهیم وانگاه همسرت علی بن ابی طالب(ع).پس از ان خداوند جبرئیلرا همراه هفتاد هزار فرشته به سوی تو می فرستد.وی هفت گنبداز نوربر فراز هرامگاهت برقرار می سازد.انگاه اسرافیل لباسهای بهشتی برایت می اورد وتو انها رامی پوشی.فرشته دیگری به نام ذوقائیل مرکبی از نور برایت می اورد که مهارش از مروارید درخشانوجهازش از طلاست.تو بر ان مرکب سوار می شوی و ذوقائیل ان را هدایت می کند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: عکس  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]
 
   
 
فراخوان چی شد طلبه شدم