یا سید الحسین
 
   

...


اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: عکس  لینک ثابت
[دوشنبه 1395-11-25] [ 12:36:00 ب.ظ ]


...


موضوعات: عکس  لینک ثابت
 [ 12:35:00 ب.ظ ]
بر انگیخته شدن ورستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک اینده بشر است زمانی که معصومان علیهم السلام همواره بدان می اندیشندو گاه از خوف ان بیهوش می شدند فاطمه (ُس) نیز چنین بود وبشتر بدین زمان می اندیشیدند فکر زنده شدن وعریان بودن انسانها در قیامت وعرضه شدنبه محضر عدل الهی و…او را در اندوه فرو می برد امیر مو نان علی (ع) می فرمایند:روزی پیامبر خدا بر فاطمه(س) وارد شد واو را اندوه ناک یافت.دخترم چرا اندوهگینی؟

فاطمه پاسخ داد پدر جان یاد قیامتوبرهنه شدن محشور شدن مردم در ان روز رنجم می دهد.

پیامبر فرمود:اری دخترم ان روز روز بزرگی است.اما جبرئیل از سوی خداوند برایم خبر اوردمن اولین کسی هستم که برانگیخته می شوم.و سپس ابراهیم وانگاه همسرت علی بن ابی طالب(ع).پس از ان خداوند جبرئیلرا همراه هفتاد هزار فرشته به سوی تو می فرستد.وی هفت گنبداز نوربر فراز هرامگاهت برقرار می سازد.انگاه اسرافیل لباسهای بهشتی برایت می اورد وتو انها رامی پوشی.فرشته دیگری به نام ذوقائیل مرکبی از نور برایت می اورد که مهارش از مروارید درخشانوجهازش از طلاست.تو بر ان مرکب سوار می شوی و ذوقائیل ان را هدایت می کند.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: عکس  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]
چهره مقدس و ملکوتی فاطمه زهرا (ُس) در تاریخ اسلام انقدر تابناک و روشن است که چندان به تحقیق و بررسی نیاز ندارد اتما با توجه به ایام ولادت ان بزرگوار شایسته است اندکی در باره فضایل حضرتش گفتگو کنیم بر این اساسبه سراغ روایات نورانیمعصومان علیهم السلام می رویم تا با مقام وجایگاه ان حضرت در قیامت اشنا شویم

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: عکس  لینک ثابت
 [ 11:23:00 ق.ظ ]
هر گام از ما تا هدف و مقصد اعلی مسافتی داریم…باید سعی کنیم این مسافت را زیاد و بار خود را گرانتر وسنگینتر نکنیم…گناهان موجب ازدیاد بار وبعد مسافت ما تا مقصد است…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: عکس  لینک ثابت
[پنجشنبه 1395-11-21] [ 12:17:00 ب.ظ ]